Noutăţi

Înființarea SRSD – Societatea Română de Știinte Dentare

Stimate doamne și stimati domni,

Asociația Societatea Română de Știinte Dentare a fost înregistrată în anul 2013 cu scopul de a contribui activ la evoluția pozitivă a științelor dentare în România. Așa cum unii dintre dumneavoastră deja știu, provin dintr-o familie care, de generații întregi, și-a dedicat viața și preocupările academice evoluției medicinei dentare. Simt acum că este de datoria noastră să ne implicăm mai activ și mai eficient pentru același scop, dar având în vedere provocările și realitățile interne și internaționale ale lumii în care trăim.

Pentru atingerea acestui scop, desfășuram și vom dezvoltă următoarele activități prin Societatea Română de Știinte Dentare:

Implants Connected to Nature 2018 – Congresul international SRSD

Organizarea de cursuri și congrese

Membrii SRSD vor avea acces la cursuri și congrese naționale și internaționale de educație medicală continuă, prin care se diseminează cele mai noi concepte și idei cu fundamentare științifică. Acordăm prioritate cursurilor practice de tip hands-on și workshop.

Crearea unei comunitati dinamice

SRSD va dezvolta în cadrul site-ului o platformă de tip forum, accesibila membrilor SRSD, pentru facilitarea comunicării multidisciplinare între specialiști.

Oferirea de plusvaloare membrilor SRSD

Dezvoltarea profesională a membrilor SRSD necesită susținere și din partea celorlalți actori din societate. Intenționăm să acordăm membrilor SRSD acces la servicii suport de tip juridic, economic, de management și marketing, acces la fonduri și dezvoltare personală.

Colaborare internă și internațională

SRSD va facilita și dezvolta dialogul instituțional cu alte asociații de profil, societați academice, unități de învățământ superior, agenții guvernamentale și non-guvernamentale naționale și internaționale care au ca scop dezvoltarea medicinei dentare și îmbunătățirea gradului de sănătate al populației.

Informarea pacienților

SRSD va contribui la informarea corectă a pacienților și a publicului larg cu privire la medicina dentara și sănătatea orală.

Acestea sunt direcțiile majore pe care le urmărim pentru realizarea scopului nostru principal: dezvoltarea știintelor dentare în România și a sănătății cetățenilor.

În final, dar nu în ultimul rând, vă adresez, pe această cale, invitația de a vă alătura SRSD și de a contribui la realizarea obiectivelor noastre comune.

Al Dumneavoastră,

Prof. Dr. Emanuel Bratu