Dental Education

Curs de implantologie – Concepte actuale de chirurgie şi protetică implantologică

Suntem dedicați progresului în știință și medicină, de aceea activitatea în educație este una dintre preocupările principale ale Dental Experts.

Începutul acestui an a fost unul plin de evenimente și în ceea ce privește evenimentele la care am participat.

Dental Experții Prof. Univ. Dr. Emanuel Bratu şi Conf. Univ. Dr. Sorin Mihali au susținut la București primul modul al cursului de implantologie cu tema “Concepte actuale de chirurgie şi protetică implantologică”.

Acesta a fost posibil cu sprijinul partenerilor noștri, Zimmer Dental România și Sitea România. Tematica modulelor a fost aleasă astfel încât cursanții să aprofundeze atât partea teoretică, cât și partea practică (sau hands-on). Prima sesiune a avut loc în luna martie, iar modulele II, III și IV sunt programate pentru lunile următoare.

Enumerăm câteva dintre principalele probleme la care cursanții vor afla răspunsurile în urma cursului:

☑️ Cum alegi implantul optim pentru fiecare pacient, fiecare caz clinic?
☑️ Care sunt caracteristicile specifice pentru restaurările protetice fixe convenționale și cele moderne?
☑️ Care sunt accidentele și complicațiile cu care ne putem confrunta în implantologie și cum tratăm periimplantita?

Fiecare modul al acestui curs este împărțit, în mod egal, în teorie și o parte practică. Despre ce e vorba în fiecare dintre cele patru module, puteți afla citind în continuare.

Curricula cursului

Modul I – Propedeutică implantologică

  • Implanturi și tehnici de inserare
  • Incizii și suturi în implantologie

Partea teoretică cuprinde:

1. Scurt istoric al evoluției implantologiei orale
2. Anatomie aplicată a cavității orale
3. Prezentarea noilor concepte din implantologie și chirurgie
4. Descrierea instrumentarului și a aparatelor utilizate în implantologie
5. Diagnostic preoperator, clasificarea edentației și a ofertei osoase
6. Clasificarea materialelor pentru implanturi în funcție de biocompatibilitate, imunologie și proveniența lor
7. Clasificarea tipurilor de implanturi
8. Prezentarea structurilor de implanturi Zimmer
9. Protocolul pentru inserarea implantelor
10. Descrierea tipurilor de incizii, lambou (aplicabilitatea acestora în cazuri variate) și a tehnicilor de sutură
11. Tehnici de incizie în zona estetică pentru: implantarea târzie, implantarea întarziată, implantarea imediată cu lama vestibulară integral / parțial resorbită / în lipsa lamei vestibulare
12. Principiile funcționale și estetice ale prelevării grefei de țesut moale.

Partea practică:

1. Inserare de implante pe capete de phantom Frasaco
2. Diverse lambouri în zona estetică în funcție de anatomia osului și a țesutului moale: lambou triunghiular, lambou trapezoidal, lambou dreptunghiular, lambou pentru prezervarea papilei, lambou bucal estetic, incizie la baza papilei
3. Tehnici de sutură: sutura nod dublu simplu, sutura în saltea orizontală pentru zona estetică, sutura în saltea orizontală modificată, sutura repoziționată coronar, sutura repoziționată apical
4. Manipularea părților moi precum și prelevarea de țesut conjunctiv pe capete de porc

Modul II – Examinarea pacientului

  • Tehnici de manipulare a țesuturilor moi
  • Tehnici de augmentare osoasă

Partea teoretică cuprinde: 

1. Importanța investigațiilor radiologice pentru evaluarea stării generale de sănătate a pacientului
2. Avantajul, diagnosticul, indicația de implantare cu estimarea cantității de os interdentar și interradicular utilizând tehnica CT
3. Descrierea tehnicilor de manipulare a părților moi, cu indicațiile și protocoalele chirurgicale în intervențiile avansate pe țesuturi moi
4. Prezentarea tehnicilor de augmentare osoasă, laterală și verticală în regenerarea osoasă ghidată
5. Anatomia și procedeul de vindecare a țesuturilor periimplantare
6. Tehnici avansate de mărire a ofertei de țesut moale periimplantar
7. Protocoalele susținute științific în grefarea țesuturilor moi
8. Manipularea țesutului moale în situațiile de implantare imediată
9. Tehnici de descoperire a implanturilor cu mărirea ofertei de țesut moale periimplantar
10. Prevenirea și managementul accidentelor și complicațiilor în chirurgia țesutului moale
11. Alegerea și înțelegerea materialelor de augmentare
12. Tehnica Ridge Splitting
13. Tehnici de augmentare periimplantară

Hands-on

1. Examinarea radiologică prin mijloace clasice: radiografie, ortopantomografie și metode moderne de imagistică tridimensională (CBCT-3D).
2. Exerciții practice de recoltare și grefare de țesuturi moi
3. Prelevarea de grefă de țesut conjunctiv, grefă liberă de țesut conjunctiv și grefă pediculată din palat
4. Tipuri de membrane și fixarea acestora în tehnicile de augmentare osoasă
5. Utilizarea tehnicii si aparatul Piezosurgery
6. Recoltarea unor grefe osoase de tip bloc din linia oblică externă
7. Augmentari laterale și verticale cu material particulat sau bloc osos
*Workshop-ul de hands-on va avea drept suport mandibule de plastic și elemente anatomice animale.

Modul III – Provizorii pe implante

  • Amprenta în implantologie
  • Restaurări protetice fixe pe implanturi

Partea teoretică cuprinde: 

1. Restaurări provizorii în implantologie (restaurările provizorii cimentate și înțurubate în edentațiile unidentare și pluridentare)
2. Restaurarea protetică provizorie a edentaţiilor parţiale.
3. Amprenta și modelul în protetica implantologică.
4. Introducere în studiul restaurărilor protetice fixe a edentaţiilor
parţiale: definiţii, clasificare, terminologie.
5. Restaurări pe bonturi hibride.
6. Restaurări protetice fixe convenţionale şi moderne
7. Biomecanica restaurărilor protetice fixe pe implanturi
8. Restaurări parţiale fixe în funcţie de situaţia clinică şi topografică
9. Sisteme integral ceramice în protetica fixă pe implanturi
10. Adaptarea şi fixarea restaurărilor parţiale fixe
11. Metode şi dispozitive de ablaţie a restaurărilor parţiale fixe
12. Măsuri de igienizare individuală şi profesională a restaurărilor protetice pe implanturi

Hands-on

1. Amprentări prin diverse materiale si tehnici
2. Amprenta și individualizarea dispozitivelor de transfer
3. Tipuri de linguri și rolul lor
4. Manipularea și utilizarea corectă a materialelor de amprentă
5. Tehnică de amprentare directă și indirectă
6. Restaurări protetice provizorii pe implante: tehnica directă
7. Materiale disponibile – proprietăți și tehnici
8. Realizarea unei restaurări directe după wax-up
9. Alegerea corectă a tipului de stâlp implantar
10. Diferite metode de realizare a provizoriei prin tehnica directă
11. Realizarea profilului de emergență în vederea ghidării țesuturilor moi
12. Tehnica de fixare – cimentare vs. înșurubare.

Modul IV – Restaurări protetice mobilizabile pe implanturi

  • Accidente, complicații și managementul acestora

Partea teoretică:

1. Tipuri și sisteme speciale de mezostructuri – design-ul și agregarea acestora
2. Design-ul restaurărilor mobilizabile pe implanturi
3. Restaurări CAD/CAM în implantologie
4. Suprastructurile mobilizabile între funcționalitate, estetică și costuri
5. Tipuri de supraprotezare și opțiuni de tratament
6. Reconstituiri protetice mobilizabile pe implanturi pentru diferite situații clinice (edentația parțială, edentația totală mandibulară și cea maxilară)
7. Ratele de succes și eșec în tratamentele prin diverse suprastructuri mobilizabile
8. Accidente, complicații, tratamentul periimplantitei
9. Complicații chirurgicale și protetice
10. Managementul leziunilor nervoase și hemoragiilor
11. Patologia periapicală la implanturi și fracturi
12. Stabilitate și instabilitate primară

Hands-on

1. Prezentarea și analiza cazurilor finalizate de către participanți
2. Înmânarea diplomelor.

 

Related Posts